Het bestuur.

Het bestuur van Stichting ALAE houdt toezicht op het beleid van de Zorg en DoeZoo en de uitvoering hiervan. Het bestuur treedt gevraagd en ongevraagd op als klankbord voor het management van de Zorg en DoeZoo en neemt statutair toegewezen beslissingen, zoals goedkeuringen van strategische aard, organisatie-, investerings- en performancebeslissingen.

Het Bestuur ontvangt geen salaris en of vergoedingen voor bestuurlijke taken .

 

Bestuur is werkgever van het personeel.

Stichting Alae volgt voor hun personeel het CAO Gehandicaptenzorg.

Anne Wemmenhoven

Voorzitter

Ton

van der Made

Algemeen bestuurslid park

Jan Anjo

van Houten

Penningmeester

Jhon

de Jonge

Algemeen bestuurslid zorg

Het Bestuur Stichting Alae:

Call 

0595-572659

Email 

KVK nr: 02084260

RSIN nr: 813130888