top of page
Keyboard and Mouse

ORGANISATIE.

Stichting Alae is opricht op 05-05- 2004 te Leens

Organisatie

Binnen de stichting is er een onderdeel voor zorg en dagbesteding  en een onderdeel voor beheer dierenpark en natuur en milieu educatie.

De dagelijkse aansturing gebeurt door A.J. van der Made.

Geen van de bestuursleden van Stichting Alae ontvangt een salaris of vergoeding voor de bestuurlijke taken.

Stichting Alae heeft ten doel:

 1. het bieden van een zorgfunctie ten behoeven van ( verstandelijk) gehandicapte mensen 

 2. Het verlenen van dagbesteding en professionele zorg

 3. het vergroten van het bewustzijn bij mensen van de rijke schatten die de natuur in het algemeen en de natuur in het Lauwersmeergebied en Wadden te bieden heeft 

 4. het opzetten en beheer van een educatief dierenpark ( DoeZoo) en expositie op het gebied van algemene natuur - en milieueducatie

 5. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn

 6. alles in de meest uitgebreide zin.

 

Het bestuur beoogt haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 1. het geven en plaats bieden van dagbesteding aan gehandicapten. 

 2. het ontwikkelen van leerwerk trajecten met jongeren van het praktijkonderwijs 

 3. het plaatsen van mensen in  re-integratie trajecten 

 4. Samenwerking met andere partners in het werkveld

 5. het ontwikkelen van exposities voor natuur en milieu

 6. beheer van het totale park DoeZoo.

Stichting Alae beoogt geen winst en is door de Belastingdienst aangemerkt als :

Algemeen Nut Beogende Instelling ( ANBI)

Stichting Alae verkrijgt zijn inkomsten uit:

 • Schenkingen, erfstellingen en legaten

 • Donaties

 • Subsidies 

 • Alle andere verkrijgingen en baten

 Het vermogen van Stichting Alae word beheerd door het bestuur alle uitgaven worden door een begroting jaarlijks vastgesteld, bij bijzondere of onvoorziene uitgaven zal het bestuur door een besluit over nemen.

Call 

0595-572659

Email 

KVK nr: 02084260

RSIN nr: 813130888

bottom of page